TARIKATI HALVETI LISTA E TEQEVE VITI 2005

Ali Kadri Pazari  me dokumenta te fallsifikuara i vetshpallur Kryetar i Tarikatit Halveti, ka shtuar kulte fetare ne kundershtim me rregullat zakonore, statutore e ligjore te trasheguara e aktuale, ka deformuar e zhdukur emrat e klerikeve qe kane sherbyer deri ne vitin 1967 madje ne listen e teqeve kane zhdukur dhe teqe mbi 215 vjecare, njelloi si sistemi monist. Në vitin 2005 ka shenjteruar (ligjëruar) një ndertese te ngritur me vepër kriminale parashikuar në nenet 132 e 118 të Kodit Penal Shqiptar (prishen  një teqe që ka fuksionuar para vitit 1967 dhe zhvendosen  kufomat e kesaj teqeje mbi 50 km, ne vitin 1995). Vertetuar;

Nga krahesimi i Listave te teqeve dhe klerikeve te Tarikatit Halveti  te vitit 1938 dhe 1957, me listen e teqeve dhe klerikeve te Tarikatit Halveti  qe ndodhet ne Akt-Themelimin e Shoqates se Komunitetit Alevian viti 2005, si me posht vijon:

Nr Viti 1938 Sasia Viti 2005 Sasia Teper Mangut
1 Teqe Halveti  Karabash+ Akbassh 168 Teqe Halveti.  Karabash+ Akbassh 250 83 1
2 Teqe     Melami 1 Teqe     Melami 1 = =
3 Teqe Gjylsheni 1 Teqe Gjylsheni 3 2 =
4 Teqe   Xhelveti 5 Teqe   Xhelveti 2 = 3
5 Teqe    Tixhani 1 Teqe    Tixhani 2 1 =
6 Teqe      Hajati 2 Teqe      Hajati 5 3 =

Ky veprim tregon se keta persona  misionin fetar e kane kthyer ne tregeti per perfitim ekonomik.Per me shume klikoni  LISTEN E TEQEVE DHE KLERIKEVE TE SEKTIT HALVETI DERI NE VITIN 1938  dhe  LISTA E TEQEVE DHE KLERIKEVE TE SEKTIT HALVETI DERI NE VITIN 1967

LISTA E TEQEVE TARIKATI HALVETI VITI 2005

Nr Grada Emer mbiemer Vend dodhja e Teqes RRethi Tarikati
1 Teqe Asitane Sheh Ali Pazari Tirane Tirane Halveti
2 Teqe Trashegimtar.Sheh Kasem Tirane Tirane Halveti
3 Teqe Dervish Hatixhe Tirane Tirane Halveti
4 Teqe Trashegimtar.Sheh Muharrem Tirane Tirane Halveti
5 Teqe Trashegimtar.Sheh Mehmet Vogli Tirane Tirane Halveti
6 Teqe Hasan Shehu Farke Tirane Halveti
7 Teqe Besim Shehu Kashar Tirane Halveti
8 Teqe Sheh Beqir Kashar Tirane Halveti
9 Teqe Trashegimtar.Sheh   Xhafer Mulleti Mullet Tirane Halveti
10 Teqe Sheh Hysen Caja Ndroq Tirane Halveti
11 Teqe Trashegimtar.Sheh      Hasan Ndroqi Ndroq Tirane Halveti
12 Teqe Trashegimtar.                 Sheh Veliu Petrele Tirane Halveti
13 Teqe Trashegimtar.Ahmet Shehu Petrele Tirane Halveti
14 Teqe Trashegimtar.Sheh Hysen Petrele Tirane Halveti
15 Teqe Dervish Hasan Sheh Ibrahim Petrele Tirane Halveti
16 Teqe Trashegimtar.Sheh Ahmet Petrele Tirane Halveti
17 Teqe Trashegimtar.Qazim Shehu Petrele Tirane Halveti
18 Teqe Mustafa Cani Prisk e vogel Tirane Halveti
19 Teqe Brizhde Tirane Halveti
20 Teqe Sheh Reis Umi Sinani Corrogjaf Berat Halveti
21 Tyrbe Molisht Berat Halveti
22 Teqe Trashegimtar  Elmas Shehu Panarit Berat Halveti
23 Teqe Sheh Xhaferr Paraspuar Berat Halveti
24 Teqe Sheh Hysen Plashnik Berat Halveti
25 Teqe Pobrat Berat Halveti
26 Teqe Dervish Muadh Gjokuci Rehove Berat Halveti
27 Teqe Sheh Sulejman Temani Temam Berat Halveti
28 Teqe Sheh Harun Tozhari Berat Halveti
29 Teqe Trashegimtar Dervish Selmani Vendresh Berat Halveti
30 Teqe Dervish Tahiri Vokopol Berat Halveti
31 Teqe Sheh Hasan Zhabokik Berat Halveti
32 Teqe Dervish Horasani Zhitom Berat Halveti
33 Teqe Sheh Hasan Sahati Berat Berat Halveti
34 Teqe Trashegimtar.Sheh Hasan Kurti Berat Berat Halveti
35 Teqe Trashegimtar.Sheh Beqir Nova Berat Berat Halveti
36 Teqe Sheh Sami Shehu Congaj Bilisht Halveti
37 Teqe Dervish Naim Dervishi Ecmenik Bilisht Halveti
38 Teqe Dervish Gezim Musa Macurisht Bilisht Halveti
39 Tyrbe Trashegimtar Dervish Hysen Pilur Bilisht Halveti
40 Teqe Dervish Emin Pogoni Proger Bilisht Halveti
41 Teqe Dervish Fatri Shehu Proger Bilisht Halveti
42 Teqe Dervish Mymtaz Shehu Bilisht Bilisht Halveti
43 Teqe Trashegimtar Dervish Shaban Bilisht Bilisht Halveti
44 Teqe Trashegimtar Teki Shehu Bilisht Bilisht Halveti
45 Teqe Trashegimtar Dervish Muharrem Bilisht Bilisht Halveti
46 Teqe Ali Dervishi Dragua Bulqize Halveti
47 Tyrbe Selman Nika Dragua Bulqize Halveti
48 Teqe Muharrem Dervishi Dragua Bulqize Halveti
49 Tyrbe Shaban Shehu Dragua Bulqize Halveti
50 Teqe Haxhi Skuka Dragua Bulqize Halveti
51 Tyrbe Ibrahim Shyti Dragua Bulqize Halveti
52 Teqe Ymer Shehu Dragua Bulqize Halveti
53 Tyrbe Liman Alla Sofracan Bulqize Halveti
54 Teqe Trashegimtar Dervish Nazif Alizoti Femnid Delvine Halveti
55 Teqe Trashegimtar.Shefqet. Sheh Islam Kuc Delvine Halveti
56 Teqe Trashegimtar Dervish.Neki Limar Delvine Halveti
57 Teqe Trashegimtar.Sheh Abdurraham Harzo Nivice Delvine Halveti
58 Zavije Trashegimtar Dervish.  Arif Ahmet Salari Delvine Halveti
59 Tyrbe Trashegimtar Istref     Sheh Veip Zenelaj Delvine Halveti
60 Teqe Trashegimtar.Sheh    Sadik Dushnic Delvine Delvine Halveti
61 Teqe Asitane Mehmet Shehu Delvine Delvine Halveti
62 Tyrbe Trashegimtar Dervish Reshit Borovjan Diber Halveti
63 Teqe Sheh Qemaludin Borovjan Diber Halveti
64 Teqe Trashegimtar.Sheh Emrulla Brezhdan Diber Halveti
65 Teqe Trashegimtar.                       Sheh Shehi Brezhdan Diber Halveti
66 Teqe Trashegimtar.                         Sheh Haxhi Brezhdan Diber Halveti
67 Teqe Trashegimtar.Sheh            Ismail Limjan Diber Halveti
68 Teqe Trashegimtar.Sheh Ali Peshkopi Diber Halveti
69 Teqe Trashegimtar.Sheh  Haliti Vleshe Diber Halveti
70 Teqe Trashegimtar.Sheh Iljaz Vleshe Diber Halveti
71 Tyrbe Trashegimtar.Dervish Habibi Vleshe Diber Halveti
72 Tyrbe Trashegimtar.Shahat Shehi Vrojndi Diber Halveti
73 Teqe Trashegimtar.Sheh Emrulla Vrojndi Diber Halveti
74 Teqe Trashegimtar.Sheh Musa Limjani Diber Diber Halveti
75 Teqe Trashegimtar.Sheh Ymer Tomini Diber Diber Halveti
76 Teqe Sulejman Tabaku Elbasan Elbasan Halveti
77 Teqe Trashegimtar.Dervish Ymer Elbasan Elbasan Halveti
78 Zavije Trashegimtar.Dervish Jashar Sfera Elbasan Elbasan Halveti
79 Teqe Trashegimtar.Sheh   Hasan Ali Kuman Fier Halveti
80 Teqe Sheh Ahmet Kazazi Velmisht Fier Halveti
81 Tyrbe Sheh Ibrahimi Golem Gjirokaster Halveti
82 Teqe Ferman Sheh Luto Golem Gjirokaster Halveti
83 Tyrbe Dervish Muslim Zagoll Mustafai Golem Gjirokaster Halveti
84 Tyrbe Sheh Sali Shyqeri Leskaj Golem Gjirokaster Halveti
85 Tyrbe Sheh Neki Shyqeri Leskaj Golem Gjirokaster Halveti
86 Teqe Trashegimtar.Dervish Bime Kadri Golem Gjirokaster Halveti
87 Tyrbe Trashegimtar.Dervish Sina Kalase Gjirokaster Halveti
88 Tyrbe Trashegimtar.Hetem Zejneli Kardhiq Gjirokaster Halveti
89 Teqe Dervish Merko Sheh Zylfikar Kardhiq Gjirokaster Halveti
90 Teqe Trashegimtar.Dervish Ymer Ibrahim Kardhiq Gjirokaster Halveti
91 Teqe Trashegimtar.Dervish Myrto Hamdi Kolonje Gjirokaster Halveti
92 Teqe Kutbi Bilikbashi Libohove Gjirokaster Halveti
93 Teqe Tomor Peca Libohove Gjirokaster Halveti
93 Teqe Gelani Shehu Libohove Gjirokaster Halveti
94 Teqe Nexhmedin Shehu Libohove Gjirokaster Halveti
95 Tyrbe Trashegimtar.Remzi Shehi.Gani Libohove Gjirokaster Halveti
96 Teqe Trashegimtar Fuat      Sheh Bashkim Nepravisht Gjirokaster Halveti
97 Teqe Gjylani Shehu Sheh Kasem Picar Gjirokaster Halveti
98 Zavije Trashegimtar. Dervish.Isak Picar Gjirokaster Halveti
99 Zavije Trashegimtar.Dervish. Isak Selfo Picar Gjirokaster Halveti
100 Teqe Sheh Hysen Picar i vjeter Gjirokaster Halveti
101 Teqe Sheh Ahmet Picar i vjeter Gjirokaster Halveti
102 Teqe Dervish Halim Saraci Picar Talle Gjirokaster Halveti
103 Tyrbe Sheh Hasko Prongji Gjirokaster Halveti
104 Tyrbe Sheh Idrist Prongji Gjirokaster Halveti
105 Teqe Trashegimtar Made Shehi Prongji Gjirokaster Halveti
106 Tyrbe Dervish Xhafa Prongji Gjirokaster Halveti
107 Teqe TrashegimtarAbdyl Sheh Rushid Shtepez Gjirokaster Halveti
108 Tyrbe Sheh Hysen Shehu Zenelaj Gjirokaster Halveti
109 Teqe Trashegimtar Fatime Shehi Zhulat Gjirokaster Halveti
110 Teqe Trashegimtar Ramo Shehi Gjirokaster Gjirokaster Halveti
111 Teqe Trashegimtar.Dervish Mehmet Gjirokaster Gjirokaster Halveti
112 Teqe Gjirokaster Gjirokaster Halveti
113 Teqe Vesel Shehu Fshat Kala-Dodes Halveti
114 Teqe Trashegimtar Shyqeri Shehi Bogos Kavaje Halveti
115 Teqe Trashegimtar Mahmut Shehi Germej Kavaje Halveti
116 Teqe Agron  Shehi Gose Kavaje Halveti
117 Teqe Trashegimtar.Dervish Kodra Kryevith Kavaje Halveti
118 Teqe Trashegimtar Abdyl Shehi Milot Kavaje Halveti
119 Teqe Trashegimtar Barjam Shehi Shkozet Kavaje Halveti
120 Teqe Muhib Zenel Allushi Vorrozen Kavaje Halveti
121 Teqe Trashegimtar.Sheh Shaja Zioxhafe Kavaje Halveti
122 Teqe Trashegimtar.Dervish Hamza Kekerri Kavaje Kavaje Halveti
123 Teqe Sheh Hamit (Vaxhidi) Kavaje Kavaje Halveti
124 Teqe Dervish Tomorr Shehu Kavaje Kavaje Halveti
125 Teqe Trashegimtar.Dervish S inan Leskaj Kelcyre Korce Halveti
126 Teqe Dervish Haki Rushid Konispol Korce Halveti
127 Zavije Trashegimtar.Dervish Emin Pojan Korce Halveti
128 Teqe Sheh Abdullah Zemblak Korce Halveti
129 Zavije Dervish Selam Zemblak Korce Halveti
130 Teqe Dervish Shemsi Shehu Korce Korce Halveti
131 Zavije Trashegimtar.Dervish Bejo Gjergjovica Korce Korce Halveti
132 Teqe Trashegimtar.Fuat Iljas Gusmar Kurvelesh Halveti
133 Teqe Trashegimtar Shefqet Shehi Lekdush Kurvelesh Halveti
134 Teqe Trashegimtar Hajro Shehi Lekdush Kurvelesh Halveti
135 Teqe Trashegimtar ferhat Sheh Mustafa Progonat Kurvelesh Halveti
136 Teqe Trashegimtar Njazi Abas Progonat Kurvelesh Halveti
137 Teqe Sheh Rebani Haxhi Gline Leskovik Halveti
138 Teqe Xhelal Vashaj Mali Vashaj Leskovik Halveti
139 Teqe Trashegimtar.Dervish Hajdar Gjoni Perat Leskovik Halveti
140 Teqe Tri Urat Leskovik Halveti
141 Teqe Dervish Riza Ramolli Leskovik Halveti
142 Teqe Trashegimtar.Dervish Selim Leskovik Halveti
143 Teqe Sheh Shemsi Karbunara Karbunar Lushnje Halveti
144 Tyrbe Trashegimtar.Dervish Ismail Karbunara Karbunar Lushnje Halveti
145 Teqe Afrim Shehu Ballsh Mallakaster Halveti
146 Tyrbe Trashegimtar. Sheh  Ismail Sinani Corrush Mallakaster Halveti
147 Tyrbe Dervish Rrapi Drenije Mallakaster Halveti
148 Tyrbe Sheh Harun Drenove Mallakaster Halveti
149 Teqe Trashegimtar. Sheh  Zenel Ali Fratar Mallakaster Halveti
150 Tyrbe Vladimir Merkaj Hekal Mallakaster Halveti
151 Tyrbe Sheh Ismail Hekal Mallakaster Halveti
152 Tyrbe Sheh Xhelaudin Kash Mallakaster Halveti
153 Teqe Adil Luan Shehu Klos Mallakaster Halveti
154 Teqe Trashegimtar. Sheh  Mino Ismail Klos Mallakaster Halveti
155 Teqe Klodjan Shehaj Kute Mallakaster Halveti
156 Zavije Dervish Tafil Corrogunj Permet Halveti
157 Teqe Trashegimtar. Sheh  Latif Kajce Permet Halveti
158 Teqe Samit Shehu Podgoran Permet Halveti
159 Tyrbe Sheh Mehmet Pazari Bacallek Shkoder Halveti
160 Teqe Sheh Haxhi Arreza Arrez Tepelene Halveti
161 Teqe Sheh Hasan Becisht Tepelene Halveti
162 Teqe Trashegimtar.Dervish  Rama Bence Tepelene Halveti
163 Teqe Trashegimtar.Dervish Mehmet Bence Tepelene Halveti
164 Teqe Trashegimtar.Dervish  Majko Bence Tepelene Halveti
165 Teqe Trashegimtar.Dervish  Idriz Bence Tepelene Halveti
166 Teqe Trashegimtar.Sheh Abedin Leskaj Bence Tepelene Halveti
167 Teqe Trashegimtar.Dervish  Mahmut Bence Tepelene Halveti
168 Teqe Trashegimtar.Dervish Xhezo Bence Tepelene Halveti
169 Teqe Trashegimtar.Dervish  Tahir Bence Tepelene Halveti
170 Zavije Trashegimtar.Dervish  Tajar Bence Tepelene Halveti
171 Teqe Trashegimtar. Dervish  Memo Bence Tepelene Halveti
172 Teqe Trashegimtar.Sheh Rrapo Cerrile Tepelene Halveti
173 Tyrbe Trashegimtar.Dervish  Zeneli Cerrile Tepelene Halveti
174 Teqe Trashegimtar.Sheh Bajazit Dames Tepelene Halveti
175 Teqe Trashegimtar.Dervish  Nexhip Dhemblan Tepelene Halveti
176 Teqe Trashegimtar.Dervish  Shaqir Dhemblan Tepelene Halveti
177 Teqe Trashegimtar.Dervish  Musa Dorez Tepelene Halveti
178 Teqe Trashegimtar. Sheh Adush Dragot Tepelene Halveti
179 Teqe Trashegimtar. Sheh  Mato Dukaj Tepelene Halveti
180 Teqe Trashegimtar. Sheh  Mustafa Gllave Tepelene Halveti
181 Teqe  Sheh  Hysen Hrmova Hrmove Tepelene Halveti
182 Tyrbe Trashegimtar.Myftar Shehi Hrmove Tepelene Halveti
183 Teqe Trashegimtar.Dervish  Jonus Kras Tepelene Halveti
184 Teqe Trashegimtar.Dervish  Muhedin Kras Tepelene Halveti
185 Teqe Kreshnik Shehu Lekdush Tepelene Halveti
186 Teqe Trashegimtar.Dervish   Hajro Lekdush Tepelene Halveti
187 Tyrbe Sheh Xhelaudin Lekdush Tepelene Halveti
188 Teqe Trashegimtar. Sheh  Sulejman Levan Tepelene Halveti
199 Teqe Trashegimtar. Hysen Shehu Luzat Tepelene Halveti
190 Teqe Trashegimtar. Sheh  Ibrahim Luzat Tepelene Halveti
191 Teqe Trashegimtar. Sheh  Sali Maricaj Tepelene Halveti
192 Teqe Trashegimtar. Sheh  Hasim Martallos Tepelene Halveti
193 Teqe Trashegimtar. Sheh  Haki Mezhgoran Tepelene Halveti
194 Teqe Trashegimtar.Dervish  Musa Miric Tepelene Halveti
195 Tyrbe Trashegimtar.Dervish  Mino Osmezez Tepelene Halveti
196 Teqe Trashegimtar.Dervish Ahmet Qesarat Tepelene Halveti
197 Teqe Trashegimtar. Sheh  Hajro Salari Tepelene Halveti
198 Teqe Trashegimtar.Dervish  Haki Salari Tepelene Halveti
199 Teqe Trashegimtar Avni Shehu Selcke Tepelene Halveti
200 Teqe Trashegimtar. Sheh  Hysen Shales Tepelene Halveti
201 Teqe Trashegimtar.Dervish  Zenel Toc Tepelene Halveti
202 Teqe Trashegimtar. Sheh  Muharrem Toc Tepelene Halveti
203 Teqe Shefqet Shehu Vasjar Tepelene Halveti
204 Teqe Trashegimtar. Sheh  Sinani Tepelene Halveti
205 Teqe Asitane Trashegimtar. Sheh  Kutbi Tepelene Tepelene Halveti
206 Teqe Trashegimtar. Sheh  Hysen Tepelene Halveti
207 Teqe Trashegimtar.Ded Dermihani Tepelene Halveti
208 Teqe Trashegimtar. Dervish Musa Abdalli Tepelene Halveti
209 Teqe Adem Shehu.Sheh Barjam Shoshan Tropoje Halveti
210 Zavije Trashegimtar. Sheh  Ali Tropoje Halveti
211 Tyrbe Dervish Luzha Tropoje Halveti
212 Teqe Sheh Shaban Ahmagjokaj Tropoje Halveti
213 Teqe ArjanShehu Borsh Vlore Halveti
214 Teqe Lavdosh Shehu Dukat Vlore Halveti
215 Teqe Kutbi  Shehu Kanin Vlore Halveti
216 Teqe Trashegimtar. Sheh  Zenel Prushi Kusbaba Vlore Halveti
217 Teqe Trashegimtar.Hajro Sheh Muhamet Sevaster Vlore Halveti
218 Teqe Trashegimtar.Dervish Qazim Bogdani Sevaster Vlore Halveti
219 Teqe Sheh Rustem Shehu Shijak Shijak Halveti
220 Teqe Sheh Refat Shehu Caje Kukes Halveti
221 Teqe Sheh Rustem Shehu Caje Kukes Halveti
222 Teqe Sheh Beqir Shehu Caje Kukes Halveti
223 Teqe Trashegimtar. Sheh  Ali Bogdani Caje Kukes Halveti
224 Zavije Trashegimtar.Dervish Emri Firhat-Caje Kukes Halveti
225 Teqe Trashegimtar.Dervish Hajdar Firhat-Caje Kukes Halveti
226 Zavije Trashegimtar.Sheh Abdurrahim Firhat-Caje Kukes Halveti
227 Teqe Trashegimtar.Sheh  Halim Firhat-Caje Kukes Halveti
228 Zavije Trashegimtar.Dervish Beqir Firhat-Caje Kukes Halveti
229 Zavije Trashegimtar.Sheh  Muharrem Kalis Kukes Halveti
230 Zavije Trashegimtar.Adem Shehu Kalis Kukes Halveti
231 Zavije Trashegimtar.Dervish Qazim Kalis Kukes Halveti
232 Teqe Trashegimtar.Sheh Maliq Shehi Kolesjan Kukes Halveti
233 Teqe Trashegimtar.Sheh Ahmet Kolesjan Kukes Halveti
234 Tyrbe Trashegimtar.Avehip Shejhi Kolesjan Kukes Halveti
235 Zavije Trashegimtar.Sheh Muharrem Kolesjan Kukes Halveti
236 Tyrbe Trashegimtar.Dervish Fetah Kolesjan Kukes Halveti
237 Tyrbe Trashegimtar.Arif Ymer Kollovaz Kukes Halveti
238 Zavije Trashegimtar.Rexhep Shehu Leren Kukes Halveti
239 Zavije Trashegimtar.Isak Shehi Matroxhcaj Kukes Halveti
240 Zavije Trashegimtar.Dervish Vehbiu Miske Kukes Halveti
241 Teqe Trashegimtar.Dervish Aliu Miske Kukes Halveti
242 Teqe Trashegimtar.Sheh Mahmut Murat-Dedej Kukes Halveti
243 Zavije Trashegimtar.Sheh Abdulla Nage Kukes Halveti
244 Tyrbe Trashegimtar.Asllan Shehi Shtreze Kukes Halveti
245 Zavije Trashegimtar.Sheh Ahmet Ujmisht Kukes Halveti
246 Teqe Trashegimtar. Abdulla  Shehi Venges Kukes Halveti
247 Teqe Trashegimtar. Sheh  Abdulla Shtiqni Kukes Halveti
248 Zavije Trashegimtar. Sheh  Abedin Shtiqni Kukes Halveti
249 Teqe Trashegimtar. Sheh  Rexhep Shtiqni Kukes Halveti
250 Tyrbe Trashegimtar Ismail Dafki Dafkai Kukes Halveti
 251  Teqe  Trashegimtar.Sheh Beqir  Tirane  Tirane  Melami
252 Teqe Xhemal SHehu Peze Tirane Gjylshen
 253  Teqe Trashegimtar.Dervish Myzafer Gjirokaster Gjirokaster  Gjylshen
254 Teqe Trashegimtar.Dervish Abdulla Gjirokaster Gjirokaster Gjylsheni
255 Teqe Mehmet Shehu Kute Mallakaster Xhelvet
256 Teqe Sheh Qerimi Berat Berat Xhelveti
257 Teqe Sheh Qazim Faik Hoxha Shkoder Shkoder Tixhani
258 Teqe Sheh Mustafa Varoshi Durres Durres Tixhani
259 Teqe Sheh Abdullah Zemblak Korce Hajati
260 Teqe Petrele Tirane Hajati
261 Teqe Dervish Gezim Musa Macurisht Bilisht Hajati
262 Teqe Fatri Shehu Proger Bilisht Hajati
263 Teqe Gjirokaster Hajati

Vertetuar nga: Lista e  Klerikeve dhe Teqeve te Tarikatit Halveti  qe  ndodhet ne  Gjykaten   e  Rrethit Gjyqesor Tirane   “Ne dosjen e Shoqates se  Komunitetit Alevjan, ligjeruar me vendim nr 1583 date 30/12/ 2005 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s