LISTA E TEQEVE DHE KLERIKEVE TE SEKTIT HALVETI DERI NE VITIN 1938

Nr Grada ne lidhje me teqen Emer mbiemer Vend dodhja e Teqes RRethi
1 Zevendes   Teqeje sheh Veliu Pazari Tirane
2 Kryetar  Teqeje sheh Muharrem Tirane Tirane
3 Kryetar   Teqeje sheh Kasem Tabaku Tirane
4 Kryetar   Teqeje sheh Xhaferr Mullet Tirane
5 Kryetar   Teqeje sheh Hasan Ndroq Tirane
6 Kryetar    Teqeje sheh Beqir Tirane Tirane
7 Kryetar    Teqeje Dervish Hysen Petrele Tirane
8 Trashegues  Teqeje Ahmet Shehu Petrele Tirane
9 Trashegues   Teqeje Qazim Shehu Petrele Tirane
10 Kryetar       Teqeje Dervish Haxhi Farke Tirane
11 Kryetar       Teqeje sheh Shaja Ziq-Xhafe Kavaje
12 Trashegues  Teqeje Shyqer Shehu Bago Kavaje
13 Trashegues   Teqeje sheh Abdyl Shehu Milot Kavaje
14 Zevendes      Teqeje Dervish Kodra Krye-Vith Kavaje
15 Trashegues   Teqeje Barjam Shehu Shkozet Kavaje
16 Trashegues   Teqeje Hamit Shehu Gose Kavaje
17 Trashegues   Teqeje Mahmut Shehu Germej Kavaje
18 Trashegues    Teqeje Zejnel Shehu ———– Kavaje
19 Zavije Dervish Dauti Varrazenj Kavaje
20 Zv Sheh        Teqeje Dervish Ismaili Karbunar Lushnje
21 Turbetar        Teqeje Dervish Selami Kemishta Lushnje
22 Trashegues    Teqeje Dervish Reis Corrogjaf Berat
23 Trashegues    Teqeje Haxhi Dervishi Arza Tepelene
24 Kryetar         Teqeje Dervish Hakiu Mecgoran Tepelene
25 Trashegues   Teqeje Avni Shehu Selce Tepelene
26 Kryetar          Teqeje sheh Sulejman Tabaku Elbasan
27 Zevendes       Teqeje Dervish Ymer ———– Elbasan
28  Zavije Dervish Jashar  sefera Elbasan
29 Kryetar iTeqejes Deli Hasan Sheh Ymer Tomin Diber
30 Kryetar Teqeje Ballaban Basha Sheh Emrulla Vrojndi Diber
31 Kryetar iTeqejes Gazi Dede Sheh Emrulla Brezhdani Diber
32 Kryetar iTeqejes Mehmet Dede Sheh Musa Limjani Diber
33 Kryetar iTeqejes  Gazi Dede Shahat Shei Brezhdani Diber
34 Kryetar iTeqejes Sheh Ibrahimit Sheh Iljaz Vleshe Diber
35 Kryetar iTeqejes   Gazi Dede Sheh Haxhiu Brezhdani Diber
36 Kryetar Teqeje  Sheh Ibrahimit Sheh Halit Vleshe Diber
37 Kryetar iTeqejes Mehmet Dede Sheh Ismail Limjani Diber
38 Kryetar iTeqejes Kellec Baba Dervish Ali Peshkopi Diber
39 Tyrbetar Shehat Shei Vrijd Diber
40 Tyrbetar Dervish Reshiti Porovjani Diber
41 Tyrbetar Dervish Habibi Vleshe Diber
42 Kryetar iTeqejes Musa Efendi Sheh Hysejn Beravjan Diber
43 Kryetar   Teqeje Sheh Qerim Bilisht Bilisht
44 Kryetar   Teqeje Sheh Hysen Proger Bilisht
45 Kryetar   Teqeje Sheh Dalip Ecmenik Bilisht
46 Zv Sheh        Teqeje Dervish Musa Macurisht Bilisht
47 Zv Sheh        Teqeje Dervish Mustafa Cangoj Bilisht
48 Zv Sheh        Teqeje Dervish Ismail Pilur Bilisht
49 Zv Sheh        Teqeje Sheh Sali Korce Korce
50 Zv Sheh         Zavije Dervish Emin Pojan Korce
51 Trashegues   Teqeje Teki Shehi Bilisht Bilisht
52 Tyrbetar Dervish Hysen Pilur Bilisht
53 Tyrbetar Dervish Nedin Bilisht Bilisht
54 Tyrbetar Dervish Shaban Bilisht Bilisht
55 Kryetar   Teqeje Dervish Selim Cangonji Leskovik Korce
56 Kryetar   Teqeje Sheh Qerim Delvin Delvin
57 Kryetar   Teqeje Sheh Ali Veip Hormove Tepelene
58 Kryetar   Teqeje Dervish  Hajdar Qani Perat Leskovik
59 Kryetar   Teqeje Sheh Zenjel Ali Fratar Mallakaster
60 Kryetar   Teqeje Sheh Ismail Sinani Corrush Mallakaster
61 Kryetar   Teqeje Sheh Mino Ismaili Kut Mallakaster
62 Kryetar   Teqeje Sheh Abdurraman Harzo Nivice Tepelene
63 Kryetar   Teqeje Sheh Sadik Dalipi Dushenic Tepelene
64 Kryetar   Teqeje Dervish Hasan Ali Kuman Fier
65 Trashegues   Teqeje Hajro Muhamet Shehu Sevaster Vlore
66 Zavije Dervish Arif Ahmeti Salari Vlore
67 Teqeje Dervish Neki Limar Gjirokaster
68 Teqeje Dervish Bime Kadri Golem Gjirokaster
69 Teqeje Dervish Myrto Hamdi Kolonje Gjirokaster
70 Zavije Dervish Isak Selfo Picar Gjirokaster
71 Teqeje Dervish Ymer Ibrahimi Kardhiq Gjirokaster
72 Tyrbetar Estref Sheh Veipi Zejnelaj Vlore
73 Trashegues   Teqeje Shefqet Sheh Islami Kuc Vlore
74 Trashegues   Teqeje Dervish Nazif Alizoti Femnid Vlore
75 Trashegues   Teqeje Ramo Sheh Abdurahmani Gjinokaster Gjinokaster
76 Trashegues   Teqeje Fuat Sheh Bashkim Nepravisht Skrapar
77 Tyrbetar Remzi Sheh Gani Lobohove Gjinokaster
78 Tyrbetar Dervish Sina Kalas Gjinokaster
79 Tyrbetar Myftar Sheh Karemani Hormove Tepelene
80 Tyrbetar Kamber Sheh Mehmet Gjinokaster Gjinokaster
81 Zavije Dervish Bejo Rama Gjergjevic Gjinokaster
82 Trashegues   Teqeje Abdyl Sheh Rushiti Shtepeze Gjinokaster
83 Trashegues   Teqeje Ferhat Sheh Mustafa Progonat Gjinokaster
84 Trashegues   Teqeje Njazi Sheh Abazi Progonat Gjinokaster
85 Trashegues   Teqeje Fuat Iljazi Gusmar Gjinokaster
86 Trashegues   Teqeje Hajro Shehi Lekdush Gjinokaster
87 Trashegues   Teqeje Shefqet Shehi Lekdush Gjinokaster
88 Trashegues   Teqeje Made Shehi Prongji Gjinokaster
89 Trashegues   Teqeje Fatim Shehi Shulat Gjinokaster
90 Tyrbetar Hatem Zejnel Kardhiq Gjinokaster
91 Trashegues   Teqeje Remzi SHehi Borresh Sarande
92 Tyrbetar Hysen Shehi Luzat Tepelene
93 Zavije Dervish Tajar Bence Tepelene
94 Zavije Dervish Isak Picar Gjinokaster
95 Kryetar   Teqeje Sheh Hysen Gjinokaster Gjinokaster
96 Kryetar   Teqeje Dervish Myzafer Gjinokaster Gjinokaster
97 Kryetar   Teqeje Dervish Abdulla Gjinokaster Gjinokaster
98 Kryetar   Teqeje Sheh Beqir Toc Tepelene
99 Kryetar   Teqeje Sheh Hajro Salari Tepelene
100 Zv Sheh        Teqeje Dervish Muhedin Kras Tepelene
101 Zv Sheh        Teqeje Dervish Jonuz Kras Tepelene
102 Zv Sheh        Teqeje Dervish Hakiu Salari Tepelene
103 Zv Sheh        Teqeje Dervish Shaqir Dhemblan Tepelene
104 Kryetar   Teqeje Sheh Sulejman Levan Tepelene
105 Kryetar   Teqeje Sheh Muharrem Toc Tepelene
106 Kryetar   Teqeje Sheh Xhemal Shehaj Cerrile Mallakaster
107 Kryetar   Teqeje Sheh Rrapo Shehaj Cerrile Mallakaster
108 Tyrbetar Dervish Mino Hosmezeze Berat
109 Tyrbetar Dervish Zenjel Shehaj Cerrile Mallakaster
110 Teqe    Qender Sheh Kutbiu Tepelene Tepelene
111 Teqe    Qender Sheh Pajaziti Dames Tepelene
112 Teqe    Qender Sheh Hasim Martallos Tepelene
113 Teqe    Qender Sheh Sali Maricaj Tepelene
114 Teqe    Qender Sheh Hysenj Shales Tepelene
115 Teqe    Qender Sheh Latif Kajce Gjirokaster
116 Teqe    Qender Sheh Mustafa Gellave Tepelene
117 Teqe    Qender Sheh Abedin Bence Tepelene
118 Teqe    Qender Sheh Adush Grabove Tepelene
119 Kanditat Shehi Dervish Selam Venderesh Berat
120 Kanditat Shehi Dervish Musaj Mirec Tepelene
121 Kanditat Shehi Dervish Nexhipi Dhemblan Tepelene
122 Kanditat Shehi Dervish Xhezo Bence Tepelene
123 Kanditat Shehi Dervish Hajro Lekdush Tepelene
124 Trashegues Emas Shehu (akbash) Panarit Berat
125 Trashegues Sheh Abdulla (karabash) Panarit Berat
126 Trashegues Sheh Sinan Veliqot Tepelene
127 Trashegues Sheh Hysejn Veliqot Tepelene
128 Teqe Sheh Mato Dukaj Tepelene
129 Teqe Sheh Ibrahim Luzat Tepelene
130 Teqe Dervish Musa Dorez Tepelene
131 Teqe Dervish Idrizi Bence Tepelene
132 Teqe Dervish Mahmuti Bence Tepelene
133 Teqe Dervish Mehmet Bence Tepelene
134 Teqe Dervish Tahiri Bence Tepelene
135 Teqe Dervish Meno Bence Tepelene
136 Teqe Dervish Majko Bence Tepelene
137 Teqe Dervish  Rama Bence Tepelene
138 Teqe Musa Abdullai Bence Tepelene
139 Teqe Sded  Demirhani Bence Tepelene
140 Teqe Sheh Ali Bogdani Caja Kukes
141 Teqe Abdullah Shehi Vengas Kukes
142 Teqe Sheh Abdullah Shtigjnit Kukes
143 Zavije Sheh Abedin Shtigjnit Kukes
144 Zavije Sheh Rexhep Shtigjnit Kukes
145 Teqe Sheh Ahmet Kolesjan Kukes
146 Teqe Maliq Shehi Kolesjan Kukes
147 Zavije Sheh Muharrem Kolesjan Kukes
148 Zavije Dervish Beqir Fihatcaj Kukes
149 Zavije Sheh Abdurrahim Fihatcaj Kukes
150 Asistane Dervish Hajdar Fihatcaj Kukes
151 Zavije Dervish Nuriu Fihatcaj Kukes
152 Teqe Dervish Halimi Fihatcaj Kukes
153 Zavije Isak Shehi Matroxhcaj Kukes
154 Zavije Dervish Vehbiu Miska Kukes
155 Teqe Dervish Aliu Miska Kukes
156 Teqe Sheh Mahmut Murat-Dedej Kukes
157 Zavije Rexhep Shehu Leren Kukes
158 Zavije Sheh Ahmet Ujmisht Kukes
159 Zavije Sheh Muharremi Kalis Kukes
160 Zavije Dervish Qazim Kalis Kukes
161 Zavije Adem SHehu Kalis Kukes
162 Zavije Sheh Aliu Topojan Kukes
163 Teqe Sheh Abdulla Shtreze Kukes
164 Tyrbetar Dervish Fetah Kolesjan Kukes
165 Tyrbetar Arif Ymeri Kollovoz Kukes
166 Tyrbetar Asllan Shehi Shtreze Kukes
167 Tyrbetar Ismail Dafki Dafkaj Kukes
168 Tyrbetar Avehip Shejhi Kolesjan Kukes

Kryetar’ i  Sekteve Halveti

(Sheh Qerim Bilishti) d.v

Vertetuar A.Q.SH. Fondi 482 Viti 1938 Dosja 17 Fleta 33-41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s